19:01 EDT Thứ năm, 09/07/2020

Trang chủ » Tư liệu » Tài liệu tham khảo

Tài liệu đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học

Tài liệu đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học

ương trình Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp được thực hiện ở lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 10, 11 và 12 cấp trung học phổ thông trong nhiều năm qua. Mục tiêu chung của hoạt động này nhằm phát hiện và bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em hiểu mình, hiểu yêu cầu của nghề nghiệp. Thông qua Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp, giáo viên giúp học sinh điều chỉnh động cơ chọn nghề, trên cơ sở đó các em định hướng đi vào lĩnh vực nghề nghiệp mà xã hội đang có nhu cầu về nhân lực. Trên cơ sở nội dung của Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamăng, Vương quốc Bỉ (VVOB) biên soạn một số tài liệu nhằm hỗ trợ giáo viên dạy tại các trường phổ thông có tư liệu tham khảo trong quá trình tổ chức dạy học trong nhà trường. Tài liệu đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Giáo dục và đào tạo thẩm định về nội dung và đã được thực hiện tại 02 tỉnh Nghệ An, Quảng Nam. Việc biên soạn tài liệu có thể còn có những hạn chế, rất mong nhận được ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn, nhằm phục vụ tốt hơn nữa việc tổ chức dạy học của giáo viên trong nhà trường. Trân trọng cảm ơn.

 

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354