20:37 EDT Thứ năm, 09/07/2020

Trang chủ » Tư liệu » Tư liệu bài giảng » Sinh học

Sinh học 9: Đột biến gen

Sinh học 9: Đột biến gen

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại một điểm nào đó trên ADN

Sinh học 9: Bài 10 Giảm phân

Sinh học 9: Bài 10 Giảm phân

Sinh học 9: Bài 10 Giảm phân

Sinh học 8 _ BÀI 38: Tiết 40:  BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO

Sinh học 8 _ BÀI 38: Tiết 40: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO

Cơ thể chúng ta hàng ngày thải ra bên ngoài môi trường một số chất không có lợi cho cơ thể, hoạt động đó gọi là bài tiết. Vậy bài tiết là gì? sản phẩm của bài tiết là gì? và các cơ quan nào đảm nhận chức năng này. Để trả lời những câu hỏi này Thầy và các em cùng tìm hiểu chương VII: Bài tiết, bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Ảnh

Sinh học 6 Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?

Sinh học 6 Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?

 

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354