19:07 EDT Thứ năm, 09/07/2020

  
Tin tức

Trang chủ » Tin Tức » Công khai nhà trường

Công khai quyết toán ngân sách và vật chất năm 2018

Công khai quyết toán ngân sách và vật chất năm 2018

Công khai quyết toán ngân sách và vật chất năm 2018 của trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Công khai quyết toán ngân sách quý III, năm 2018

Công khai quyết toán ngân sách quý III, năm 2018

Công khai quyết toán ngân sách quý III, năm 2018

THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI  TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN NĂM 2018

THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN NĂM 2018

Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

...

Thống kê chất lượng năm học 2017-2018

Thống kê chất lượng năm học 2017-2018

..

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ công văn số 1388/UBND-TCKH ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015; Căn cứ quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường THCS Nguyễn Viết Xuân;

 

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354
 

 
 
Xem bản: Desktop | Mobile