19:14 EDT Thứ năm, 09/07/2020

Trang chủ » Thông tin » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu tạm thời năm học 2014-2015. Áp dụng ngay 8/9/2014

Thứ tư - 03/09/2014 11:06
Thời khóa biểu tạm thời năm học 2014-2015. Áp dụng ngày 8/9/2014
Tải file: Thời khóa biểu tạm thời năm học 2014-2015. Áp dụng ngày 08/9/2014

PHÒNG GD & ĐT H.HÒA VANG                  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN THỜI KHÓA BIỂU  Năm học 2014–2015  
                    Áp dụng từ ngày :08/9/2014(HKI)  
Thứ Tiết BUỔI SÁNG Buổi chiều
6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 8/3 9/1 9/2 9/3 Cô Hương Thầy Ba
Thứ 
Hai
1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC    
2 Cn(L.Giang) Nhạc(T.Dươn Địa(Q.Dương Anh(Mười) Toán(Tuấn) Hóa(Thảo) Tin(T.Hà) Văn(Anh) Địa(Thủy) Văn(Bình)    
3 Nhạc(T.Dươn Văn(Khương) Anh(Mười) Văn(L.Giang) Hóa(Thảo) Toán(Tuấn) Tin(T.Hà) MT(Kim) Lý(M.Hà) Văn(Bình)    
4 Địa(Q.Dương Văn(Khương) Văn(L.Giang) Tin(T.Hà) Anh(Mười) Nhạc(T.Dươn Hóa(Thảo) Toán(Tư) Văn(Anh) Lý(M.Hà)    
5 Văn(Khương) Địa(Q.Dương Văn(L.Giang) Tin(T.Hà) Nhạc(T.Dươn MT(Kim) Toán(Tuấn) Lý(M.Hà) Hóa(Thảo) Toán(Tư)    
Thứ 
Ba
1 Sinh(Dũng) Tin(P.Sơn) Toán(N.Sơn) Địa(Q.Dương Cn(Phương) Anh(Mười) Toán(Tuấn) Văn(Anh) Địa(Thủy) Cd(Phượng)    
2 Lý(Phương) Tin(P.Sơn) Địa(Q.Dương Cn(Dũng) Anh(Mười) Văn(Phượng) Nhạc(T.Dươn Văn(Anh) Anh(H.Giang) Văn(Bình) Thể dục 7/2 Thể dục 9/1
3 Tin(P.Sơn) Lý(Phương) Sinh(Dũng) Toán(N.Sơn) Văn(Phượng) Toán(Tuấn) Anh(Mười) Địa(Thủy) Văn(Anh) Nhạc(T.Dươn Thể dục 7/2 Thể dục 9/1
4 Tin(P.Sơn) Toán(N.Sơn) Cn(Dũng) Nhạc(T.Dươn Toán(Tuấn) Cn(Phương) Văn(Bình) Anh(H.Giang) Cd(Phượng) Địa(Thủy) Thể dục 7/1 Thể dục 9/2
5                     Thể dục 7/1 Thể dục 9/2
Thứ 
1 Anh(H.Giang) MT(Kim) Anh(Mười) Toán(N.Sơn) Tin(T.Hà) Văn(Phượng) Sử(Hoãn) Sinh(Hậu) Toán(Tư) Lý(M.Hà)    
2 Cn(L.Giang) Sử(Hoãn) MT(Kim) Toán(N.Sơn) Tin(T.Hà) Văn(Phượng) Hóa(Thảo) Toán(Tư) Anh(H.Giang) Sinh(Tùng)    
3 Toán(T.Hà) Anh(H.Giang) Cd(Hoãn) Anh(Mười) Văn(Phượng) Cn(Phương) MT(Kim) Lý(M.Hà) Hóa(Thảo) Toán(Tư)    
4 MT(Kim) Cn(L.Giang) Toán(N.Sơn) Sử(Hoãn) Cn(Phương) Tin(T.Hà) Anh(Mười) Hóa(Thảo) Lý(M.Hà) Toán(Tư)    
5         Sử(Hoãn) Tin(T.Hà) Cn(Phương) Cd(Phượng) MT(Kim) Hóa(Thảo)    
Thứ 
Năm
1 Toán(T.Hà) Anh(H.Giang) Sử(Hoãn) Toán(N.Sơn) Sinh(Thái) Cd(Hằng) Toán(Tuấn) Văn(Anh) Cn(Phương) Văn(Bình)    
2 Anh(H.Giang) Sinh(Dũng) Toán(N.Sơn) Cd(Hoãn) Cd(Hằng) Toán(Tuấn) Văn(Bình) Sinh(Hậu) Văn(Anh) Cn(Phương)    
3 Sinh(Dũng) Toán(N.Sơn) Tin(T.Hà) Sử(Hoãn) Toán(Tuấn) Sinh(Thái) Văn(Bình) Cn(Phương) Văn(Anh) Anh(H.Giang)    
4     Tin(T.Hà) Sinh(Dũng) Lý(Phương) Sử(Hoãn) Cd(Hằng) Anh(H.Giang) Sinh(Thái) Sinh(Tùng)    
5                        
Thứ
Sáu
1 Cd(Q.Dương) Văn(Khương) Toán(N.Sơn) Anh(Mười) Sử(Hoãn) Toán(Tuấn) Sinh(Thái) Toán(Tư) Sử(Thủy) Tin(M.Hà)    
2 Sử(Hoãn) Sinh(Dũng) Văn(L.Giang) Địa(Q.Dương Anh(Mười) Lý(Phương) Toán(Tuấn) Hóa(Thảo) Toán(Tư) Tin(M.Hà) Thể dục 6/2 Thể dục 8/1
3 Văn(Khương) Toán(N.Sơn) Sử(Hoãn) Sinh(Dũng) Hóa(Thảo) Anh(Mười) Lý(Phương) Tin(M.Hà) Toán(Tư) Sử(Thủy) Thể dục 6/2 Thể dục 8/1
4 Văn(Khương) Toán(N.Sơn) Sinh(Dũng) Văn(L.Giang) Toán(Tuấn) Sử(Hoãn) Cn(Phương) Tin(M.Hà) Sinh(Thái) Hóa(Thảo) Thể dục 6/1 Thể dục 8/2
5         Sinh(Thái) Hóa(Thảo) Sử(Hoãn)       Thể dục 6/1 Thể dục 8/2
Thứ 
Bảy
1 Văn(Khương) Anh(H.Giang) Anh(Mười) Văn(L.Giang) MT(Kim) Sinh(Thái) Địa(Q.Dương Toán(Tư) Tin(M.Hà) Văn(Bình)   Thể dục 8/3
2 Anh(H.Giang) Văn(Khương) Nhạc(T.Dươn Văn(L.Giang) Địa(Q.Dương Văn(Phượng) Văn(Bình) Sử(Thủy) Tin(M.Hà) Toán(Tư)   Thể dục 8/3
3 Toán(T.Hà) Cd(Q.Dương) Văn(L.Giang) Lý(M.Hà) Văn(Phượng) Anh(Mười) Sinh(Thái) Văn(Anh) Toán(Tư) Địa(Thủy)   Thể dục 9/3
4 Toán(T.Hà) Cn(L.Giang) Lý(M.Hà) MT(Kim) Văn(Phượng) Địa(Q.Dương Anh(Mười) Địa(Thủy) Văn(Anh) Anh(H.Giang)   Thể dục 9/3
GVCN Thầy Khương Cô T.Dương Cô L.Giang Cô Hương Thầy Q.Dương Thầy Kim Thầy Bình Cô Thủy Thầy Anh Thầy Tư    
                      KT.HIỆU TRƯỞNG
    Ghi chú: <môn học>(Tên giáo viên) ví dụ: Cd(Long) : Thầy Long dạy môn GDCD         PHT  
                           
                           
                           
                      NGÔ  SƠN
                           Tác giả bài viết: Chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354