19:35 EDT Thứ năm, 09/07/2020

Trang chủ » Thông tin » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu tạm thời năm học 2014-2015. Áp dụng ngày 17/11/2014

Thứ năm - 13/11/2014 23:47
Thời khóa biểu tạm thời năm học 2014-2015. Áp dụng ngày 17/11/2014

Thời khóa biểu tạm thời năm học 2014-2015. Áp dụng ngày 17/11/2014

Tải :Thời khóa biểu tạm thời năm học 2014-2015. Áp dụng ngày 17/11/2014
 PHÒNG GD & ĐT H.HÒA VANG                  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN THỜI KHÓA BIỂU  Năm học 2014–2015  
 
                  Áp dụng từ ngày :17/11/2014(HKI)  
Thứ Tiết BUỔI SÁNG Buổi chiều
6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 8/3 9/1 9/2 9/3 Cô Hương Thầy Ba
Thứ 
Hai
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ   Thể dục 8/3
2 Cn(L.Giang) Văn(Khương) Địa(Q.Dương Anh(Mười) Hóa(Thảo) Toán(Tuấn) Tin(T.Hà) Văn(Anh) Lý(M.Hà) Văn(Bình)   Thể dục 8/3
3 Nhạc(T.Dươn Văn(Khương) Anh(Mười) Văn(L.Giang) Toán(Tuấn) MT(Kim) Tin(T.Hà) Toán(Tư) Hóa(Thảo) Địa(Thủy)   Thể dục 9/3
4 Văn(Khương) MT(Kim) Văn(L.Giang) Tin(T.Hà) Anh(Mười) Nhạc(T.Dươn Hóa(Thảo) Địa(Thủy) Văn(Anh) Lý(M.Hà)   Thể dục 9/3
5 Văn(Khương) Địa(Q.Dương Văn(L.Giang) Tin(T.Hà) Nhạc(T.Dươn Hóa(Thảo) Toán(Tuấn) Lý(M.Hà) Địa(Thủy) Toán(Tư)    
Thứ 
Ba
1 Sinh(Dũng) Tin(P.Sơn) Anh(Mười) Địa(Q.Dương Cn(Phương) Văn(Phượng) Toán(Tuấn) Anh(H.Giang) Địa(Thủy) Văn(Bình)    
2 Lý(Phương) Tin(P.Sơn) Toán(N.Sơn) Nhạc(T.Dươn Anh(Mười) Sinh(Dũng) Văn(Bình) Văn(Anh) Cd(Phượng) Sử(Thủy) Thể dục 7/2 Thể dục 9/1
3 Tin(P.Sơn) Lý(Phương) Sinh(Dũng) Toán(N.Sơn) Văn(Phượng) Toán(Tuấn) Anh(Mười) Văn(Anh) Sử(Thủy) Anh(H.Giang) Thể dục 7/2 Thể dục 9/1
4 Tin(P.Sơn) Anh(H.Giang) Địa(Q.Dương Sinh(Dũng) Toán(Tuấn) Cn(Phương) Nhạc(T.Dươn Sử(Thủy) Văn(Anh) Cd(Phượng) Thể dục 7/1 Thể dục 9/2
5                     Thể dục 7/1 Thể dục 9/2
Thứ 
1 Anh(H.Giang) Cn(L.Giang) Toán(N.Sơn) Anh(Mười) Tin(T.Hà) Văn(Phượng) Sử(Hoãn) Hóa(Thảo) Toán(Tư) Lý(M.Hà)    
2 Cn(L.Giang) Sử(Hoãn) MT(Kim) Toán(N.Sơn) Tin(T.Hà) Anh(Mười) Hóa(Thảo) Toán(Tư) Anh(H.Giang) Sinh(Tùng)    
3 Toán(T.Hà) Anh(H.Giang) Cd(Hoãn) Toán(N.Sơn) Văn(Phượng) Cn(Phương) MT(Kim) Lý(M.Hà) Hóa(Thảo) Toán(Tư)    
4 MT(Kim) Toán(N.Sơn) Cn(Thảo) Sử(Hoãn) Cn(Phương) Tin(T.Hà) Anh(Mười) Sinh(Hậu) Lý(M.Hà) Toán(Tư)    
5         Sử(Hoãn) Tin(T.Hà) Cn(Phương) Cd(Phượng) MT(Kim) Hóa(Thảo)    
Thứ 
Năm
1 Anh(H.Giang) Toán(N.Sơn) Sử(Hoãn) Sinh(Dũng) Toán(Tuấn) Lý(Phương) Cd(Hằng) Văn(Anh) Sinh(Thái) Văn(Bình)    
2 Toán(T.Hà) Sinh(Dũng) Toán(N.Sơn) Cd(Hoãn) Lý(Phương) Cd(Hằng) Toán(Tuấn) Anh(H.Giang) Văn(Anh) Văn(Bình)    
3 Sinh(Dũng) Anh(H.Giang) Tin(T.Hà) Sử(Hoãn) Cd(Hằng) Toán(Tuấn) Văn(Bình) Sinh(Hậu) Văn(Anh) Cn(Phương)    
4     Tin(T.Hà) Toán(N.Sơn) Sinh(Dũng) Sử(Hoãn) Sinh(Thái) Cn(Phương) Anh(H.Giang) Sinh(Tùng)    
5                        
Thứ
Sáu
1 Địa(Q.Dương Văn(Khương) Toán(N.Sơn) Cn(Thảo) Sinh(Dũng) Sử(Hoãn) Toán(Tuấn) Toán(Tư) Sinh(Thái) Tin(M.Hà)    
2 Sử(Hoãn) Sinh(Dũng) Văn(L.Giang) Địa(Q.Dương Anh(Mười) Toán(Tuấn) Sinh(Thái) Hóa(Thảo) Cn(Phương) Tin(M.Hà) Thể dục 6/2 Thể dục 8/1
3 Văn(Khương) Toán(N.Sơn) Sử(Hoãn) Anh(Mười) Hóa(Thảo) Sinh(Dũng) Lý(Phương) Tin(M.Hà) Toán(Tư) Anh(H.Giang) Thể dục 6/2 Thể dục 8/1
4 Anh(H.Giang) Toán(N.Sơn) Sinh(Dũng) Văn(L.Giang) Toán(Tuấn) Anh(Mười) Sử(Hoãn) Tin(M.Hà) Toán(Tư) Hóa(Thảo) Thể dục 6/1 Thể dục 8/2
5         Sử(Hoãn) Hóa(Thảo) Cn(Phương)       Thể dục 6/1 Thể dục 8/2
Thứ 
Bảy
1 Văn(Khương) Cd(T.Dương) Anh(Mười) Văn(L.Giang) MT(Kim) Văn(Phượng) Văn(Bình) Toán(Tư) Tin(M.Hà) Địa(Thủy)    
2 Cd(Kim) Văn(Khương) Nhạc(T.Dươn Văn(L.Giang) Địa(Q.Dương Văn(Phượng) Văn(Bình) Địa(Thủy) Tin(M.Hà) Toán(Tư)    
3 Toán(T.Hà) Nhạc(T.Dươn Văn(L.Giang) Lý(M.Hà) Văn(Phượng) Anh(Mười) Địa(Q.Dương MT(Kim) Văn(Anh) Văn(Bình)    
4 Toán(T.Hà) Cn(L.Giang) Lý(M.Hà) MT(Kim) Văn(Phượng) Địa(Q.Dương Anh(Mười) Văn(Anh) Toán(Tư) Nhạc(T.Dươn    
GVCN Thầy Khương Cô T.Dương Cô L.Giang Cô Hương Thầy Q.Dương Thầy Kim Thầy Bình Cô Thủy Thầy Anh Thầy Tư    
                      KT.HIỆU TRƯỞNG
                        PHT  
                           
                           
                           
                      NGÔ  SƠN

Tác giả bài viết: Chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354