19:36 EDT Thứ năm, 09/07/2020

Trang chủ » Thông tin » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu (tạm thời). Áp dụng ngày 19/10/2015

Thứ năm - 15/10/2015 03:04
Thời khóa biểu (tạm thời). Áp dụng ngày 19/10/2015

Thời khóa biểu (tạm thời). Áp dụng ngày 19/10/2015

Thời khóa biểu. Áp dụng ngày 19/10/2015
Tải file: Thời khóa biểu. 

Thứ Tiết BUỔI SÁNG Buổi chiều
6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 9/1 9/2 9/3   Cô Hương Thầy Ba
Thứ
Hai
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ      
2 Văn(L.Giang) Cn(T.Dương) Địa(Q.Dương) Tin(T.Hà) Anh(Mười) MT(Kim) Cd(Phượng) Toán(Tư) Anh(H.Giang)     Thể dục 9/3
3 Văn(L.Giang) Nhạc(T.Dương) Anh(Mười) Tin(T.Hà) Hóa(Thảo) Toán(Tuấn) Anh(H.Giang) Lý(Phương) Văn(Anh)     Thể dục 9/3
4 Cn(T.Dương) Văn(Phượng) Tin(T.Hà) Địa(Q.Dương) Toán(Tuấn) Anh(Mười) Văn(Khương) Anh(H.Giang) Lý(Phương)      
5 Anh(H.Giang) Văn(Phượng) Tin(T.Hà) Anh(Mười) Nhạc(T.Dương) Hóa(Thảo) Lý(Phương) Văn(Khương) Toán(Tuấn)      
Thứ
Ba
1 Toán(N.Sơn) Sinh(Dũng) Văn(L.Giang) Địa(Q.Dương) Văn(Bình) Toán(Tuấn) Văn(Khương) Tin(M.Hà) Anh(H.Giang)      
2 Nhạc(T.Dương) Toán(N.Sơn) Văn(L.Giang) Sử(Hoãn) Văn(Bình) Sinh(Dũng) Văn(Khương) Tin(M.Hà) Toán(Tuấn)     Thể dục 9/1
3 Anh(H.Giang) Toán(N.Sơn) Sinh(Dũng) Cd(Phượng) Toán(Tuấn) Sử(Hoãn) Cn(M.Hà) Địa(Q.Dương) Sinh(Thái)     Thể dục 9/1
4 Tin(P.Sơn) Anh(H.Giang) Toán(N.Sơn) Lý(M.Hà) Sinh(Dũng) Văn(Bình) Địa(Q.Dương) Văn(Khương) Nhạc(T.Dương)     Thể dục 9/2
5 Tin(P.Sơn) Văn(Phượng) Lý(M.Hà) Nhạc(T.Dương) Sử(Hoãn) Văn(Bình) Sinh(Thái) Văn(Khương) Địa(Q.Dương)     Thể dục 9/2
Thứ
1 MT(Kim) Anh(H.Giang) Anh(Mười) Toán(N.Sơn) Tin(T.Hà) Sử(Hoãn) Sinh(Thái) Lý(Phương) Toán(Tuấn)      
2 Cd(Anh) Sử(Hoãn) Cn(Dũng) Toán(N.Sơn) Tin(T.Hà) Toán(Tuấn) Hóa(Thảo) MT(Kim) Lý(Phương)   Thể dục 7/2  
3 Sinh(Dũng) Cd(Anh) Toán(N.Sơn) Anh(Mười) Toán(Tuấn) Tin(T.Hà) Lý(Phương) Anh(H.Giang) Hóa(Thảo)   Thể dục 7/2  
4 Sử(Hoãn) Toán(N.Sơn) MT(Kim) Sinh(Dũng) Cn(Phương) Tin(T.Hà) Anh(H.Giang) Hóa(Thảo) Văn(Anh)   Thể dục 7/1  
5 Toán(N.Sơn) Sinh(Dũng)     Sử(Hoãn) Cn(Phương) MT(Kim) Sinh(Thái) Văn(Anh)   Thể dục 7/1  
Thứ
Năm
1     Sử(Hoãn) Toán(N.Sơn) Địa(Q.Dương) Anh(Mười) Văn(Khương) Toán(Tư) Tin(M.Hà)      
2     Toán(N.Sơn) Sử(Hoãn) Sinh(Dũng) Địa(Q.Dương) Toán(Tư) Văn(Khương) Tin(M.Hà)      
3         Anh(Mười) Sinh(Dũng)            
4                        
5                        
Thứ
Sáu
1 Văn(L.Giang) Tin(T.Hà) Cd(Phượng) Toán(N.Sơn) Văn(Bình) Cd(Hằng) Toán(Tư) Hóa(Thảo) Sinh(Thái)      
2 Sinh(Dũng) Tin(T.Hà) Toán(N.Sơn) Văn(L.Giang) Cd(Hằng) Cn(Phương) Hóa(Thảo) Sử(Hoãn) Cd(Phượng)   Thể dục 6/2 Thể dục 8/1
3 Lý(Phương) Toán(N.Sơn) Sinh(Dũng) Văn(L.Giang) Toán(Tuấn) Văn(Bình) Sử(Hoãn) Sinh(Thái) Hóa(Thảo)   Thể dục 6/2 Thể dục 8/1
4 Toán(N.Sơn) Văn(Phượng) Sử(Hoãn) Sinh(Dũng) Cn(Phương) Hóa(Thảo) Tin(M.Hà) Toán(Tư) Toán(Tuấn)   Thể dục 6/1 Thể dục 8/2
5 Toán(N.Sơn) Lý(Phương) Văn(L.Giang) Cn(Dũng) Hóa(Thảo) Toán(Tuấn) Tin(M.Hà) Cd(Phượng) Sử(Hoãn)   Thể dục 6/1 Thể dục 8/2
Thứ
Bảy
1 Cn(T.Dương) MT(Kim) Văn(L.Giang) Anh(Mười) Văn(Bình) Lý(M.Hà) Toán(Tư) Địa(Q.Dương) Văn(Anh)      
2 Anh(H.Giang) Địa(Bình) Anh(Mười) Văn(L.Giang) Lý(M.Hà) Nhạc(T.Dương) Toán(Tư) Văn(Khương) Địa(Q.Dương)      
3 Địa(Bình) Cn(T.Dương) Địa(Q.Dương) Văn(L.Giang) MT(Kim) Anh(Mười) Văn(Khương) Toán(Tư) Cn(M.Hà)      
4 Văn(L.Giang) Anh(H.Giang) Nhạc(T.Dương) MT(Kim) Anh(Mười) Văn(Bình) Địa(Q.Dương) Cn(M.Hà) Văn(Anh)      
GVCN Cô H.Giang Cô T.Dương Cô Hương Cô L.Giang Thầy Kim Thầy Q.Dương Thầy Tư Thầy Khương Thầy Anh      

Tác giả bài viết: Chuyên Môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354