19:10 EDT Thứ năm, 09/07/2020

Trang chủ » Thông tin » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu năm học 2013-2014. Áp dụng ngày 30/12/2013

Thứ tư - 12/03/2014 00:26
Xem: Thời khóa biểu năm học 2013-2014. Áp dụng ngày 30/12/2013

PHÒNG GD & ĐT H.HÒA VANG                  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN THỜI KHÓA BIỂU  Năm học 2013–2014  
                    Áp dụng từ Học kỳ II    
Thứ Tiết BUỔI SÁNG Buổi chiều
6/1 6/2 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3 9/1 9/2 Cô Hương Thầy Ba
Thứ 
Hai
1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC    
2 Nhạc(T.Dươn Anh(Long) Anh(Mười) Sinh(Dũng) Địa(Q.Dương Văn(Bình) Tin(T.Hà) Toán(Tuấn) Hóa(Thảo) Sử(Thủy) Thể dục 7/3 Thể dục 8/2
3 Cd(T.Dương) Văn(Khương) Sinh(Dũng) Văn(L.Giang) Anh(Mười) Địa(Q.Dương Tin(T.Hà) Hóa(Thảo) Sinh(Tùng) Văn(Anh) Thể dục 7/3 Thể dục 8/2
4 Văn(Khương) MT(Kim) Văn(L.Giang) Tin(T.Hà) Sinh(Dũng) Toán(Tuấn) Hóa(Thảo) Nhạc(T.Dươn Anh(H.Giang) Sinh(Hậu) Thể dục 7/2 Thể dục 8/1
5 Văn(Khương) Cd(Kim) Cn(Dũng) Tin(T.Hà) Văn(L.Giang) Hóa(Thảo) Toán(Tuấn) Anh(Long) Văn(Anh) Anh(H.Giang) Thể dục 7/2 Thể dục 8/1
Thứ 
Ba
1 Toán(Tư) Toán(N.Sơn) Nhạc(T.Dươn Cn(Dũng) Sử(Hoãn) Văn(Bình) Toán(Tuấn) Địa(Q.Dương Tin(M.Hà) Cd(Phượng)    
2 Sử(Hoãn) Sinh(Dũng) Địa(Q.Dương Toán(N.Sơn) Nhạc(T.Dươn Văn(Bình) Văn(Phượng) Lý(Phương) Tin(M.Hà) Toán(Tư)    
3 Lý(Phương) Tin(P.Sơn) Toán(N.Sơn) Sử(Hoãn) Cn(Dũng) Toán(Tuấn) Địa(Q.Dương Văn(Phượng) Văn(Anh) Toán(Tư)    
4 Sinh(Dũng) Tin(P.Sơn) Sử(Hoãn) Địa(Q.Dương Toán(N.Sơn) Lý(Phương) Nhạc(T.Dươn Toán(Tuấn) Toán(Tư) Văn(Anh)    
5                        
Thứ 
1 Anh(Long) Văn(Khương) Toán(N.Sơn) Anh(Mười) Tin(T.Hà) MT(Kim) Sử(Hoãn) Văn(Phượng) Toán(Tư) Địa(Thủy)    
2 MT(Kim) Văn(Khương) Toán(N.Sơn) Sử(Hoãn) Tin(T.Hà) Anh(H.Giang) Cd(Hằng) Văn(Phượng) Toán(Tư) Sinh(Hậu) Thể dục 6/2 Thể dục 9/1
3 Văn(Khương) Địa(Hoãn) Anh(Mười) Toán(N.Sơn) MT(Kim) Tin(T.Hà) Văn(Phượng) Anh(Long) Địa(Thủy) Anh(H.Giang) Thể dục 6/2 Thể dục 9/1
4 Địa(Hoãn) Lý(Phương) MT(Kim) Toán(N.Sơn) Anh(Mười) Tin(T.Hà) Văn(Phượng) Cd(Hằng) Nhạc(T.Dươn Toán(Tư) Thể dục 6/1 Thể dục 9/2
5     Sử(Hoãn) Nhạc(T.Dươn Toán(N.Sơn) Cd(Hằng) Anh(H.Giang) MT(Kim) Cd(Phượng) Cn(Phương) Thể dục 6/1 Thể dục 9/2
Thứ 
Năm
1 Anh(Long) Cn(Thảo) Tin(T.Hà) Anh(Mười) Cn(Dũng) Sinh(Thái) Anh(H.Giang) Toán(Tuấn) Lý(M.Hà) Văn(Anh)    
2 Sinh(Dũng) Anh(Long) Tin(T.Hà) Toán(N.Sơn) Anh(Mười) Hóa(Thảo) Toán(Tuấn) Sinh(Thái) Cn(Phương) Văn(Anh)    
3 Cn(Thảo) Toán(N.Sơn) Cn(Dũng) Cd(Mười) Văn(L.Giang) Toán(Tuấn) Cn(Phương) Tin(T.Hà) Văn(Anh) Lý(M.Hà)    
4     Toán(N.Sơn) Cn(Dũng) Lý(M.Hà) Anh(H.Giang) Sinh(Thái) Tin(T.Hà) Văn(Anh) Hóa(Thảo)    
5                        
Thứ
Sáu
1 Toán(Tư) Sinh(Dũng) Địa(Q.Dương Văn(L.Giang) Toán(N.Sơn) Toán(Tuấn) Anh(H.Giang) Sử(Hoãn) Sử(Thủy) Tin(M.Hà)    
2 Cn(Thảo) Sử(Hoãn) Sinh(Dũng) Văn(L.Giang) Toán(N.Sơn) Anh(H.Giang) Lý(Phương) Văn(Phượng) Toán(Tư) Tin(M.Hà)    
3 Tin(P.Sơn) Toán(N.Sơn) Văn(L.Giang) Địa(Q.Dương Sinh(Dũng) Sử(Hoãn) Toán(Tuấn) Cn(Phương) Hóa(Thảo) Sử(Thủy)    
4 Tin(P.Sơn) Toán(N.Sơn) Văn(L.Giang) Sinh(Dũng) Sử(Hoãn) Cn(Phương) Văn(Phượng) Toán(Tuấn) Anh(H.Giang) Hóa(Thảo)    
5                        
Thứ 
Bảy
1 Toán(Tư) Anh(Long) Anh(Mười) Lý(M.Hà) Văn(L.Giang) Văn(Bình) Sinh(Thái) Địa(Q.Dương Văn(Anh) MT(Kim)    
2 Toán(Tư) Văn(Khương) Lý(M.Hà) Anh(Mười) Văn(L.Giang) Địa(Q.Dương Hóa(Thảo) Anh(Long) Sinh(Tùng) Văn(Anh)    
3 Anh(Long) Cn(Thảo) Cd(Mười) Văn(L.Giang) Địa(Q.Dương Nhạc(T.Dươn MT(Kim) Sinh(Thái) Lý(M.Hà) Toán(Tư) Thể dục 7/1 Thể dục 8/3
4 Văn(Khương) Nhạc(T.Dươn Văn(L.Giang) MT(Kim) Cd(Mười) Sinh(Thái) Địa(Q.Dương Hóa(Thảo) Sử(Thủy) Lý(M.Hà) Thể dục 7/1 Thể dục 8/3
GVCN Thầy Khương Thầy Long Cô L.Giang Thầy Mười Thầy Q.Dương Thầy Bình Thầy Kim Cô T.Dương Cô Thủy Thầy Anh    
                      KT.HIỆU TRƯỞNG
    Ghi chú: <môn học>(Tên giáo viên) ví dụ: Cd(Long) : Thầy Long dạy môn GDCD         PHT  
                           
                           
                           
                      NGÔ  SƠN

Tác giả bài viết: Chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354