19:35 ICT Thứ năm, 28/05/2020

Trang chủ » Thông tin » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu áp dụng ngày 14/01/2019 (tạm thời)

Thời khóa biểu áp dụng ngày 14/01/2019 (tạm thời)

Thời khóa biểu áp dụng ngày 14/01/2019 (HKII)

...

Thời khóa biểu áp dụng ngày 15/10/2018 (tạm thời)

Thời khóa biểu áp dụng ngày 15/10/2018 (tạm thời)

Thời khóa biểu, áp dụng 01/10/2018 (tạm thời)

Thời khóa biểu, áp dụng 01/10/2018 (tạm thời)

Thời khóa biểu, áp dụng từ ngày 01/10/2018

.............

Thời khóa biểu, áp dụng 05/9/2018 (tạm thời)

Thời khóa biểu, áp dụng 05/9/2018

.............

Thời khóa biểu, áp dụng 05/9/2018 (tạm thời)

Thời khóa biểu, áp dụng 05/9/2018

...

Thời khóa biểu áp dụng ngày 26/02/2018

Thời khóa biểu áp dụng ngày 26/02/2018

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017-2018  (Tạm thời)

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017-2018 (Tạm thời)

Thời khóa biểu trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng

TKB áp dụng ngày 05/9/2017 (Tạm thời)

TKB áp dụng ngày 05/9/2017 (Tạm thời)

THỜI KHÓA BIỂU năm học 2017-2018

Thời khóa biểu học kỳ I, Năm học 2016-2017 (Tạm thời)

Thời khóa biểu học kỳ I, Năm học 2016-2017 (Tạm thời)

Thời khóa biểu học kỳ I, Năm học 2016-2017 Áp dụng ngày 24/10/2016

Thời khóa biểu học kỳ I, Năm học 2016-2017

Thời khóa biểu học kỳ I, Năm học 2016-2017

Thời khóa biểu học kỳ I, Năm học 2016-2017 (Tạm thời)

Thời khóa biểu (tạm thời) áp dụng từ ngày 05/9/2016

Thời khóa biểu (tạm thời) áp dụng từ ngày 05/9/2016

Thời khóa biểu (tạm thời) áp dụng từ ngày 05/9/2016

TKB

Thời khóa biểu (tạm thời). Áp dụng ngày 18/01/2016

Thời khóa biểu (tạm thời). Áp dụng ngày 18/01/2016

TKB

Thời khóa biểu (tạm thời). Áp dụng ngày 04/01/2016

Thời khóa biểu (tạm thời), trường THCS Nguyễn Viết Xuân. Áp dụng ngày 04/01/2016

Thời khóa biểu (tạm thời). Áp dụng ngày 19/10/2015

Thời khóa biểu (tạm thời). Áp dụng ngày 19/10/2015

Thời khóa biểu. Áp dụng ngày 19/10/2015


Các tin khác

1 2  Trang sau
 


Thông tin

Địa chỉ trườngTrường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354