09:32 EDT Thứ tư, 17/10/2018

Trang chủ » Thông tin » Góc giải trí

...

Thời khóa biểu áp dụng ngày 26/02/2018

Thời khóa biểu áp dụng ngày 26/02/2018

 


Thông tin

Địa chỉ trường



Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354