20:19 EDT Thứ năm, 09/07/2020

  
Tin tức

Trang chủ » Danh sách CB-VC

DANH SÁCH CB - VC Phòng Hành chính Tổng hợp

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ

    

Tổng cộng có 0 cán bộ - viên chức thuộc 0 tổ
 
 


 

 


Thông tin

Địa chỉ trườngTrường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354